Oprava střechy, falcovaná krytina PREFA, RD Trutnov Kryblice